Конфиденциалност

Защита на личните данниДекларация за поверителност

1. Основна информация

tuning-bg.net счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от Вас лична и бизнес информация.

Ние знаем как огромното и вълнуващо разрастване на Интернет и всички видове услуги online предизвикват допълнителна, и то основателна тревога за потребителите по отношение на наличната информацията за тях и искаме да бъдете уверени, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме предвид този наш ангажимент.

2. Право на достъп, коригиране и изтриване на данни и възражения срещу обработката на данни

Ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни.

3.Информацията която събираме

Ние събираме информация за вас по две причини: първо, да обработим поръчката ви и второ, да ви предоставим възможно най-добрата услуга.

4. Управление на лични данни

Ние ще използваме информацията, която събираме за вас законно в съответствие със Закона за защита на личните данни.

5. Как използваме информацията Ви

Ние няма да ви изпращаме електронна поща в бъдеще, освен ако не сте ни е дали съгласието си.

Ние ще ви дадем възможност да откаже маркетингови имейли от нас или от друг търговец в бъдеще.
Видът на информацията, която ще събираме за вас включва:
•    Вашето име
•    адрес
•    телефонен номер
•    имейл адрес

6. Споделяне на вашите данни

Ние никога няма да събираме чувствителна информация за Вас, без вашето изрично съгласие. Ние никога няма да съхраняваме номера на Ваша кредитна или дебитна карта в случаи, че те ни станат известни по повод Ваша поръчка.

tuning-bg.net предприема всички необходими мерки, за да защити всяка поверителна информация, докато Вие сте с нас online.

Не пропускаме да вземем строги мерки за защита и на предоставената ни за архив/съхранение лична или бизнес информация. Ние не предоставяме, никаква лична или бизнес информация на трети лица или фирми, без вашата изрична молба и разрешение.

Възможно е обаче, да предоставим Вашето име и адрес на трети лица, които tuning-bg.net ползва за осигуряване на определени услуги - например фирми за превоз и доставка, в случай, че сте пожелали да Ви изпратим нещо.